Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie osoby aplikującej o udział projekcie

Regulamin projektu

 

Komplet ww. wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym dosłaniem oryginałów).

Punkt rekrutacyjny Projektu „Szansa na sukces! Kompleksowy program szkoleń zawodowych przedstawicieli handlowych”
ul. Stefana Batorego 48, p.309
41-506 Chorzów