Harmonogramy

Szkolenia zakończone:
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP12 – gr. wieczorowa/weekendowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP11 – gr. dzienna
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP10 – gr. wieczorowa/weekendowa
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z11 – gr. wieczorowa
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z10 – gr. weekendowa
„Pracownik działu kadr” gr. K11 – gr. weekendowa
„Pracownik działu kadr” gr. K10 – gr. weekendowa
– komputerowe przygotowujące do egz. ECDL Profile gr. ECDL5 – gr. wieczorowa
„Pracownik działu kadr” gr. K9 – gr. weekendowa (szkolenie w Częstochowie)
„Język angielski” gr. ANG3 – gr. wieczorowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP9 – gr. wieczorowa/weekendowa
– „Księgowość” gr. KS8 – gr. wieczorowa
„Księgowość”gr. KS9 – gr. weekendowa (szkolenie w Częstochowie)
„Pracownik obsługi płacowej” gr. P7 – gr. weekendowa
– „Grafika komputerowa COREL” gr. GKC5 – gr. wieczorowa
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z9 – gr. weekendowa (szkolenie w Tarnowskich Górach)
„Przedstawiciel handlowy” gr.PH3 – gr. weekendowa
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z8 – gr. weekendowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP8 – gr. wieczorowa/weekendowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP7 – gr. wieczorowa/weekendowa
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z6 – gr. weekendowa (szkolenie w Zawierciu)
„Księgowość”gr. KS7 – gr. weekendowa
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z7 – gr. weekendowa
„Pracownik działu kadr” gr. K8 – gr. weekendowa (szkolenie w Bielsku)
– „Grafika komputerowa COREL” gr. GKC4 – gr. wieczorowa
– „Pracownik obsługi płacowej” gr. P5 – gr. weekendowa
„Pracownik obsługi płacowej” gr. P6 – gr. weekendowa (szkolenie w Bielsku)
„Pracownik działu kadr” gr. K7 – gr. weekendowa
komputerowe przygotowujące do egz. ECDL Profile gr. ECDL4 – gr. wieczorowa
„Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP6 – gr. wieczorowa/weekendowa
„Księgowość” gr.KS6 – gr.weekendowa
„Grafika komputerowa COREL” gr. GKC3 – gr. wieczorowa
„Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP5 – gr. wieczorowa/weekendowa
„Księgowość”gr. KS5 – gr. weekendowa
komputerowe przygotowujące do egz. ECDL Profile gr. ECDL3 – gr. wieczorowa
„Język angielski” gr. ANG2 – gr. wieczorowa
„Pracownik obsługi płacowej” gr. P4 – gr. weekendowa 
„Przedstawiciel handlowy” gr.PH2 – gr. weekendowa
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z5 – gr. weekendowa
„Księgowość” gr. KS4 – gr. weekendowa
„Pracownik działu kadr” gr. K6 – gr. weekendowa
„Pracownik obsługi płacowej” gr. P3 – gr. weekendowa
„Grafika komputerowa COREL” gr. GKC2 – gr. wieczorowa
– komputerowe przygotowujące do egz. ECDL Profile gr. ECDL2 – gr. wieczorowa
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z4 – gr. wieczorowa
„Pracownik działu kadr” gr. K5 – gr. weekendowa
„Księgowość” gr. KS3 – gr. weekendowa
„Język angielski” gr. ANG1 poziom: B1
– „Pracownik działu kadr” gr. K4 – gr. weekendowa
– „Grafika komputerowa COREL” gr. GKC1 – gr. wieczorowa
„Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP4 – gr. weekendowa
– „Księgowość” gr. KS2 – gr. wieczorowa
– „Pracownik obsługi płacowej” gr. P2 – gr. weekendowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP3 – gr. weekendowa
 „Pracownik działu kadr” gr. K3 – gr. weekendowa
– szkolenie komputerowe przygotowujące do egzaminu „ECDL Profile” gr.ECDL1 – gr. wieczorowa 
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z3 – gr. weekendowa
– „Przedstawiciel handlowy z grafiką komputerową PHOTOSHOP” gr. PH1+GKP2 – gr. weekendowa
– „Pracownik działu płac” gr. P1 – gr. weekendowa
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z2 – gr. wieczorowa
– „Księgowość” gr. KS1 – gr. weekendowa
– „Grafika komputerowa PHOTOSHOP” gr. GKP1 – gr. weekendowa
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” gr. Z1 – gr. weekendowa
– „Pracownik działu kadr” gr. K2 – gr. wieczorowa
– „Pracownik działu kadr” gr. K1 – gr. weekendowa