Zapisz się

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jeśli jesteś zainteresowany darmowy szkoleniami oraz:

 • jesteś w wieku 18-29 lat,
 • nie uczysz się i nie pracujesz LUB
 • pracujesz na krótkoterminowej umowie o pracę lub umowie zlecenie, a Twoje miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia (tzn. 2.600,00 zł brutto),
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
 • mieszkasz na terenie woj. śląskiego

To znaczy, że możesz wziąć udział w naszym nowym projekcie „POWER – by móc więcej!”. Aby dowiedzieć się o nim więcej, odwiedź stronę:

https://power.elamed.pl/

 

———————————————————————————————

 

Zachęcamy do zgłoszenia się do naszego projektu. Wypełnienie poniższych pól, nie jest traktowane jako wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego kandydata do projektu”, niemniej jednak, wyrażają Państwo chęć udziału w projekcie i zostawiają nam do siebie kontakt.

Aby formalnie zgłosić się do udziału w projekcie, należy uzupełnić i dostarczyć następujące dokumenty:
a) Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu,
b) Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu,
c) Kwestionariusz kandydata do projektu,
d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie o wpisie do rejestru osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy,
e) w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności.
Dokumenty wymienione w pkt. a), b), c) dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie Projektu.


Pragniemy poinformować, że:

 • 1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.
 • 2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 • 3) Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 32 788 52 02 lub pisząc na: iodo@elamed.pl.
 • 4) Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej tutaj zgody.
 • 5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ujęte w zestawieniu na stronie elamed.pl w zakładce pliki do pobrania.
 • 6) Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
 • 7) Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel rekrutacyjny), lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
 • 8) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • 9) Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
 • 10) Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

 

* wymagane pola